Fyrre soldater er aftrådt i dag.

Der mødte 40 værnepligtige 4. februar klokken 12.00, og der blev aftrådt 40 soldater fredag den 31. maj klokken 12.00. Det er et ganske særligt hold, som Forsvaret i dag aftræder fra værnepligten, men vi beholder dog de 11 af dem.

Tekst og fotos: Niels Brandt, presseofficer

Aftrædelsen til civil blev gennemført ved en parade i Generalens Gård under overværelse af de pårørende. Her blev menig Sine Schou kaldt frem og blev anerkendt som holdets bedste kammerat. Tidligere under Trænregimentets idrætsdag havde menig Alberte Berndtson Schimmel modtaget prisen som ”Bedste soldat” af chefen for Trænregimentet, oberst Jess Møller-Nielsen, da hun i hele sin periode som værnepligtig ved 5 NSE har været en rollemodel for sine kolleger.

Sine (TH) holdets bedste kammerat.
Alberte er bedste soldat.

De fyrre værnepligtige kan se tilbage på deres værnepligt med stolthed. Deres første dag, mandag den 4. februar, var fyldt med nye indtryk og ny viden om alt. Hvordan man skule gå og stå, hvordan man skulle tale, hvor man skulle sove og frem for alt hvilket tøj man skulle have på. Al personlighed blev taget fra de 40, for nu skulle de ind i en ny verden, hvor de skulle fungere som en enhed – en uniformeret enhed.

Alt skulle gøres ens. Tøjet skulle lægges ens sammen, og det skulle lægges ens ind i skabet – og det blev kontrolleret – nidkært. De skulle stille sig i rækker og geledder – ens, og de skulle gå ens – ett –to – tre – fi’r! Igen og igen blev talrækken gentaget af de omhyggelige befalingsmænd, som gjorde alt hvad de kunne for at få fornuftige soldater ud af de 40 på bare fire måneder.

Feltøvelserne og dem var der 12 døgn af var på nogle områder et pusterum. Her var der ikke krav til marchteknik og der var nogenlunde fri kreativitet til, hvordan den personlige sløring skulle anlægges.

På mange måder var indlæringskurven stejl. Som ungt menneske, der kommer direkte fra mor og far og en høj grad af service, kan selv de almindeligste ting som personlig hygiejne – på tid – rengøring af kvarter og kontrol af skabsorden være en udfordring klokken 05.30.

Nu er de færdige. 600 uddannelsestimer har de gennemgået, 12 øvelsesdøgn, og et hav af soldaterfærdigheder både på kasernen og i felten. Nu kan de med stolthed kalde sig soldater. De har knyttet venskaber, som for manges tilfælde vil holde hele livet. De har minder, som er rodfæstet i deres erindring og som de kan dele med alverdens andre soldater, også selv om de ikke har mødt hinanden før. De er nu en del af et verdensomspændende broderskab.

Nu venter den civile verden for de fleste, men 11 har valgt at fortsætte i Forsvaret. Otte er blevet udvalgt til at begynde på Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse eller HRU, mens tre fortsætter i den Grundlæggende Sergentuddannelse.