40 værnepligtige er mødt

I de næste fire måneder skal de værnepligtige gennemføre Hærens Basis Uddannelse. Det er en uddannelse, der vil forme og udfordre dem alle. Delingsføreren er ansvarlig for at sammensætte uddannelsen, så de kommer igennem alle fagene.

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Sekondløjtnant Sauerberg er delingsfører for de værnepligtige ved 5. Nationale Støtteelement. Han er ansvarlig for at sammensætte uddannelsen af soldaterne ud fra Standard Uddannelses Forløbet, som sikrer, at han får uddannet soldaterne korrekt.

Basalt skal de igennem den militære basisuddannelse, der er forudsætningen for, at de kan fungere som soldater. De skal naturligvis igennem uddannelsen i gevær M/96, skyttetjeneste, orienteringslære, førstehjælp, kemisk-biologisk og nuklear krigsførelse og så militær fysisk træning (MFT).

MFT – eller FUT som det blev kaldt i gamle dage, er egentlig forudsætningen for at soldaterne kan fungere. En soldat i dårlig form kan ikke kæmpe og kan dermed ikke løse sin opgave.

I alt skal de igennem cirka 600 uddannelsestimer og 12 øvelsesdøgn inden de står som færdige soldater og skal hjemsendes den 30. november.