5 NSE har fået ny chef

Premierløjtnant Christian Kühnemund har fra i dag kommandoen over 5 NSE. Kommandooverdragelsen blev gennemført af chefen for 4. Nationale Støttebataljon, som overrakte kvartermærket til Christian som tegn på, at han nu har kommandoen.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Den formelle kommandooverdragelse blev gennemført under 5 NSE’s morgenappel, hvor chefen for 4. Nationale Støttebataljon, oberstløjtnant Henrik Søbakke Fischer, overdrog kvartermærket til den tilgående kompagnichef.

Premierløjtnant Kühnemund. Fra i dag har du ansvaret for 5 NSE’s personel, uddannelse, materiel, økonomi moral og disciplin. Jeg er sikker på, at du vil løfte opgaven godt og ser frem til et godt samarbejde med dig, indledte bataljonschefen.

Bataljonschefen overdrog rituelt kvartermærket til den nye kompagnichef med ordene – ”Du har kommandoen”. Christian Kühnemund svarede herefter med klar røst – ”Jeg har kommandoen”.

Efter kommandooverdragelsen benyttede Christian lejligheden til at give sin første tale til kompagniet, hvor han blandt andet lagde vægt på vigtigheden af at have et godt bagland, og forskelligheden i 5 NSE.

Jeg har glædet mig til dagen i dag, som er kulminationen af 15 års arbejde. Bag mig kan I se, min kæreste, min bror og min mor. De er her i dag for at vise vigtigheden af at have et godt bagland. I er tre meget forskellige delinger. Jeg vil bestræbe mig på at behandle jer ens og dog forskelligt. Jeg ser frem til et godt samarbejde og at se 4. deling i felten senere i dag.

Kompagnibefalingsmanden, seniorsergent Henrik Schmidt, påmonterede efter kommandooverdragelsen 5 NSE’s ærmemærke på kompagnichefens venstre ærme.

Christian indgår i stillingen som premierløjtnant, men forventes snarligt at blive udnævnt til kaptajn.